Trendi v vsebinskem marketingu
| Članek je bil prebran 1.431 krat.
Slabo!Zadostno!Dobro!Prav dobro!Odlično!

Vsebinski marketing je oglaševalska strategija, pri kateri gre za kreiranje in posredovanje kakovostne, relevantne in koristne vsebine, ki pritegne natančno določeno ciljno skupini ljudi, z namenom, da bi dosegli dolgoročno zastavljene poslovne ali komunikacijske cilje. Pri tovrstnih strategijah je na prvem mestu vedno vsebina in ne oglaševalski kanali, ki jo posredujejo. Vsebina mora biti takšna, da lahko uporabniku koristi v nakupnem procesu, v procesu odločanja, ipd. To na prvem mestu pomeni, da mora biti vsebina že vnaprej dobro zastavljena, saj bo le na ta način dosegla točno definirano ciljno skupino in jih bo tudi spodbudila k želeni akciji (npr. nakupu).

Marketing MagazinČeprav gre pri tovrstnem marketingu za poslovne medije oziroma za ustvarjanje lastnih medijev znotraj podjetja, pa je ključen del vsake takšne strategije tudi merjenje. Meritve so lahko zelo dober pokazatelj, ali gremo v pravo smer. Zaenkrat je še vedno mogoče opaziti, da mnoga podjetja in organizacije še vedno premalo vlagajo v merjenje učinkovitosti programov vsebinskega marketinga, kar nadalje pomeni, da se na meritve ne odzivajo pravočasno in učinkovito. Če namreč meritve izvajamo temeljito, lahko hitro ugotovimo, kaj deluje in kaj ne, ter slednje pač spremenimo. Tako je mogoče projekt pravočasno prilagoditi izmerjenim rezultatom. Meritve so toliko pomembnejše, če upoštevamo, da cilji vsebinskega marketinga še zdaleč niso vselej isti. Včasih je to res prodaja nekega izdelka ali storitve, lahko pa so tudi razne donacije, zmanjšanje klicev v nek klicni center, povečanje obiska neke galerije ali muzeja, ipd. Meritve in zastavljeni cilji šele v celoti pokažejo, kako uspešna in učinkovita je neka strategija vsebinskega marketinga oziroma trženja.

Vsebinski marketing sicer sledi in sam ustvarja neke trende, toda po drugi strani se je treba izogibati razumevanja takega marketinga kot neke čudežne tabletke, s katero se bo dalo na hitro in uspešno rešite vse ostale zagate,v katere lahko zaide oglaševanje. Klasično in digitalno oglaševanje ostaja izjemno pomembno, ne glede na to, da vsebinski marketing v zadnjih letih kaže izjemne rezultate. Res pa je, da je vsebinski marketing, ki je dobro usklajen tudi z ostalimi prodajnimi in komunikacijskimi strategijami neke blagovne znamke, lahko pika na i do tega, da dosežete ali celo presežete zastavljene poslovne cilje. Pri uspešnosti je pomembno tudi slediti trendom, kar tuja velika podjetja že upoštevajo, pri nas pa gre razvoj v tej smeri bistveno počasneje. Trendi so tu zato, da jim sledimo v vseh fazah – pri načrtovanju in ustvarjanju vsebin, kakor tudi pri posredovanju, meritvah in odzivanju na rezultate.

Z vsebinskim marketingom, primeri dobrih praks in raznimi študijami se ukvarja tudi Marketing Magazin – gre za edino specializirano oglaševalsko revijo pri nas, ki se ukvarja z razvojem oglaševanja pri nas, s spletnim marketingom in tržnim komuniciranjem. Revija izhaja že vse od leta 1981, leta 2008 pa je doživela globinsko prenovo, saj so razširili vsebine. V reviji je tako danes mogoče zaslediti trženjske oziroma oglaševalske teme v najširšem smislu, po videzu pa revija Marketing Magazin posnema revijalni tisk. Revija izhaja enkrat mesečno in v današnjem času še vedno pomeni strokovno revijo s težo. Bralci revije so strokovnjaki s področja oglaševanja, vodilni managerji, vodilni tržniki, novinarji, uredniki, kreativci in vsi ostali, ki so kakor koli povezani v področjem oglaševanja in medijev.

© 21. 06. 2018 - honorar. Oglaševanje.